Nowoczesny transport – wypożyczanie samochodów

W przypadku korporacji, które w swojej aktywności korzystają z wielu wozów, nieodzownym jest oddelegowanie do obsługi przewozu jednej bądź też więcej osób, które będą się tylko tym zajmowały. Oprócz zatrudnienia pracowników, zakup środków transportu to niezwykle ogromny wydatek dla firmy. Z reguły, auta są zdobywane na kredyt, a jego spłata, ogromne raty, mogą być przyczyną odmowy przyznania jednostce gospodarczej innych pomocnych do aktywności kredytów – np. kredytu inwestycyjnego. Inaczej, firma nie będzie mogła się rozbudować, czy kupić niezbędnej linii produkcyjnej, dopóki nie spłaci kredytu samochodowego. Odpowiednim rozwiązaniem problemu jest najem samochodów transportico.pl, bo nie musimy inwestować własnych środków finansowych w oryginalnych samochodach, a i tak jesteśmy w stanie je mieć. Im więcej aut korporacja pożyczy, wynajmie, tym lepszą umowę ma prawo wynegocjować. Wolno wypożyczyć nawet samochody celowo pod potrzeby jednostki gospodarczej, pozostawić cały transport pod kierownictwem wypożyczalni, która sprawując nad nim opiekę, pozwoli wykorzystać transport jak w najwyższym stopniu oszczędnie i racjonalnie. A jednostka gospodarcza, zamiast spłacania kredytu, raz na miesiąc otrzyma fakturę za usługi firmy wynajmującej wozy, zgodnie z podpisaną umową. Patrząc jak wyglądał rynek korporacji wypożyczających auta kilkanaście lat temu oraz porównując go do rynku dzisiejszego, widzimy jak duże zmiany zaszły na tym polu. Dawne wypożyczalnie aut, to były po największej części przedstawicielstwa zachodnich sieci komunikacyjnych, zlokalizowane po największej części w hotelach wysokiej kategorii, bowiem ze względu na ceny, samochody wypożyczane były w większości przez zagranicznych gości. Wynajem samochodu za tysiąc złotych na dzień było dla znacznej większości Polaków kwotą zanadto wysoką. Dużo wypożyczalni na dodatek pobierało kaucję za pożyczony samochód.
źródło:
- urbani-styka24ha.com.pl
- http://urbanistyka-online24.net.pl
- www.urbanistyka-on-line.org.pl
- www.polityka24hat.net.pl
- http://www.polityka25ha.org.pl

Ciekawe artykuły tematyczne online: